Игры престолов онлайн 720

በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው /መዝ 118:26/
እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ ክርስቶስ ለማደግ /ኤፌ 4:15/ ለሁሉም ለካቶሊካውያንም ሆነ ለሌሎች ሰዎችም ሁሉ ክፍት መድረክ ነው፤ ማንነትዎን፣ ካቶሊክም ከሆኑ እናም ፈቃደኛ ከሆኑ ከየት ቁምስና እንደሆኑ ይንገሩን።
ይህ የሀሳብ መድረክ ሁሉንም ለማስተናገድ የታቀደ ነውና፡-
- ለአንድ ሀሳብ የሚሰጡት ሀሳብ ለውይይቱ መሻሻል የሚጠቅም ከሆነ
- ለሌሎቹ ተወያዮችና አንባብያን አሳቢ በመሆን
- መተቸት፣ ማረም፣ ሂስ መሰንዘር አስፈላጊ ሲሆን የተነሣውን ሀሳብ እንጂ ሰዎች ላይ ሳያነጣጥሩ
አዘውትረው ይሳተፉልን።
አዲስ ገቢ ተወያዮችን ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እንጋብዛለን። እርስ በእርስ በመተዋወቅ ጠቃሚ ነገሮችን እንካፈል፤ እንጠያየቅ፣ እንወያይ።
ms-marvelZem
ጽሑፎች/Posts: 2416
Joined: May 25th, 2022, 5:18 pm

September 27th, 2022, 5:23 am

Игры престолов онлайн 720 Игры престолов онлайн 720

Кино о драконах смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве
Дом 1 сезон смотреть онлайн
Смотреть игра престолов 1080
Игра престолов дом драконовДом дракона читать онлайн
Игры престолов сезон серия смотреть онлайн
Смотреть игру престолов 4 сезон бесплатно в хорошем качестве